FGK talenthold

Forfatterskolen for unge har en overbygning – FGK. FGK er en forkortelse for forfattergrundkursus. Det er et særligt talenthold for 16-22 årige, som over to år har intensiv undervisning på fire internater om året. Desuden læser holdet op på Litt Talk festival på Vallekilde, deltager i Kulturmødet på Mors og udgiver en antologi om foråret sammen med de unge elever på Forfatterskolen for unge. Det første FGK hold afslutter med internat i pinsen 2019 på Roskilde Festival Højskole. Der vil være bogrealise og oplæsning mandag den 10. juni kl. 15, hvor alle er velkomne.

Det forventes, at du deltager i alle internater med engagement og flid, og at du skriver dagligt mellem internaterne.

Undervisere fra sæson 2019-20

  • Martin Glaz Serup, digter, børnebogsforfatter, Phd. i litteratur.
  • Dy Plambech, skønlitterær forfatter og digter, uddannet fra Forfatterskolen.
  • Kamilla Löfström, kritiker på Information, underviser og børnebogsforfatter.

Plan for FGK 2019-20 

Forfatterskolens sommercamp 4.-8. august 2018 på Klinteborg
Kulturmødet på Mors: 22.-24. august (betales særskilt)
Efterårsferien: Onsdag den 16. kl. 10 -lørdag den 19. oktober kl. 15 i Fårevejle
Litt Talk festival på Vallekilde: Første weekend i februar (betales særskilt)
Vinterferien: Onsdag den 12. kl. 10-lørdag den 15. februar kl. 15 i Sorø
Påskeferien: Lørdag den 4. april kl. 10 – tirsdag den 7. april kl. 15 i Fårevejle
Bogreception: Fredag den 15. maj (tid og sted følger)

Optagelse på FGK 2019-20

Send en ansøgning med en tekst på max 2000 anslag til Forfatterskolens leder Anne-Marie Donslund på anmdo@odsherred.dk. Du skal være minimum 16 år og max 22.

Pris

Når du har fået tilsagn om, at du er optaget betaler du ved at klikke på dette link:

Det koster 2500 kr. at gå på FGK pr. år, hvis du bor eller kommer fra Slagelse, Sorø, Ringsted, Kalundborg, Lejre, Holbæk og Odsherred.
Det koster 3000 kr., hvis du ikke er fra disse kommuner.

Din optagelse suspenderes, hvis du ikke betaler.
Du får ikke pengene refunderet, hvis du vælger at droppe ud.

performance8

Foto fra sommercampen 2017

sommercamp2017