Forskersamarbejde

Stine Heger er forsker på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet. I sin forskning interesserer hun sig for, hvordan børn og unge oplever skrivning og skriveundervisning – og hvad skrivelyst egentlig er for noget. Hun har en særlig interesse for børn og unge der skriver i fritiden i forfatterskoler. Hun besøger derfor jævnligt Forfatterskolen for unge.

Kontakt Stine: stine.heger@edu.au.dk