Litt Talk

Litt Talk festivalen på Vallekilde Højskole foregår første weekend i februar. Her møder du aktuelle forfattere i forskellige genrer, som holder en litt talk – et oplæg a 20 minutters varighed – om et emne, forfatteren er optaget af.

Der er også oplæsning med debutanter, koncert med lyrikere, udstilling og overraskelser.

Forfatterskolen for unge og FGK har en særlig plads på festivalen og optræder på ungescenen både lørdag og søndag. I kan deltage hele weekenden eller blot den ene dag. Det koster for forfatterskolen kun 250 kr. pr. dag inkl. måltider og evt. overnatning. Det er også muligt at tage forældre og venner med.

Se mere om festivalen på www.vallekilde.dk/litt-talk